Kredyt Mieszkaniowy

Twoje korzyści:

indywidualne podejście

do każdego klienta

 

szybka decyzja

kredytowa

 

 

niska

prowizja

 

 

kredyt

w walucie PLN

 

możliwość ubezpieczenia

nieruchomości

lub kredytu

możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

wygodny system spłat –

raty stałe

lub malejące

 

 

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 

– zakup działki budowlanej,

– zakup lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego,

– nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

– nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,

– przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności,

– wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

– spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,

– budowa, dokończenie budowy , rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów.

 

Jak otrzymać kredyt?

1. Skontaktuj się z dowolną placówką Banku

w celu ustalenia szczegółów

 

 

 

2. Przygotuj wymagane dokumenty

i  złóż wniosek kredytowy.

Wykaz wymaganych dokumentów i dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

3. Poczekaj na decyzję kredytową.

Na tym etapie badana jest Twoja zdolność kredytowa. Możesz być poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

4.  Podpisz umowę
i pobierz kredyt.

Kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach.

 

 

Wymagane dokumenty

 

 • Wniosek o kredyt
 • Oświadczenie o dochodach
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 • Uproszczony kosztorys sporządzony przez osobę posiadające uprawnienia budowlane
 • Numer księgi wieczystej
 • Wycena nieruchomości powyżej 100 000zł
 • Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
 • Projekt budowlany
 • Pozwolenie na budowę.

Informacje dodatkowe:

 

Dla kogo:

 • Kredytobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca zdolność kredytową. W przypadku małżonków umowa kredytowa zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Suma wieku najmłodszego kredytobiorcy i planowanego okresu spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 75 lat.

Kwota kredytu:

 • minimalne kwota kredytu wynosi 10 000 zł,
 • maksymalna kwota nie może przekroczyć 50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki,
 • maksymalna kwota nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

Okres kredytowania:

 • od 1 roku do 15 lat- w przypadku gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej,
 • od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania (istnieje możliwość udzielenia kredytu do 30lat na wniosek Wnioskodawcy),
 • dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżenie, że okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Zabezpieczenie:

 • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową,
 • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu w księdze wieczystej na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości mieszkalnej,
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy nieruchomość, na której ustanowiona na być hipoteka, stanowi współwłasność,
 • cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie jako dodatkowa forma zabezpieczenia.

Ubezpieczenie:

W zależności od potrzeb klienta kredyt może być objęty ochroną ubezpieczeniową w wybranym zakresie:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.
Informacje +48 18 44 64 018 Dostępna w godz. 7:00-16:00
S.W.I.F.T code/BIC code: POLUPLPR
Zastrzeżenie kart Sprawdź
Bankomaty i placówki Sprawdź
Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).