Kredyt Inwestycyjny

Twoje korzyści:

zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej

wypłata kredytu jednorazowo lub

w

transzach

możliwość

spłaty

kredytu

w ratach

lub

jednorazowo

indywidualne podejście do każdego klienta

i minimum formalności

Przeznaczenie:

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy przez:

 • zakup maszyn
 • zakup urządzeń
 • zakup środków transportu
 • zakup nieruchomości
 • zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę lub modernizację nieruchomości
 • zakup udziałów lub akcji
 • oraz inne na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Środki własne:

 • Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20%.
 • Bank każdorazowo ustala wysokość udziału środków własnych z zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń.

Okres kredytowania:

Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 10 lat.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności, będą to między innymi:

 • dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowę spółki / statut,
 • zaświadczenie z US oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,
 • bilans roczny i rachunek wyników,
 • kontakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług,
 • zezwolenia właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów,
 • informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeń oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań,
 • kopie zawartych umów kredytowych wraz z harmonogramami spłat,
 • wyceną majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub przedmioty uprawniające do dokonywania wycen,
 • polisy ubezpieczeniowe proponowanego zabezpieczenia,
 • plany finansowe w okresie kredytowania zawierające: prognozę bilansu, prognoza rachunku wyników, harmonogram realizacji inwestycji, kosztorys realizacji inwestycji.
Informacje +48 18 44 64 018 Dostępna w godz. 7:00-16:00
S.W.I.F.T code/BIC code: POLUPLPR
Zastrzeżenie kart Sprawdź
Bankomaty i placówki Sprawdź
Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).